10_year_ANNI

Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long Hướng Sơn 2

Công ty CP Cổ phần điện gió Thăng Long Hướng Sơn 2 là công ty con của TIG đang thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 2 tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

TÊN TIẾNG ANH:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Thang Long – Huong Son 2 Wind Electricity Joint Stock Company

TÊN VIẾT TẮT:

Thang Long – Huong Son 2 ,.JSC

TRỤ SỞ:

Số 82 A Lê Thế Hiếu, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD:

3200695107 cấp lần đầu ngày 10/6/2019 do sở kế hoạch tỉnh Quảng Trị cấp

VỐN ĐIỀU LỆ:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019410.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười tỷ đồng)

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA TIG TẠI CÔNG TY:

60% vốn điều lệ.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Sản xuất điện

Công ty CP Cổ phần điện gió Thăng Long Hướng Sơn 2 là công ty con của TIG được thành lập để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long Hướng Sơn 2 với công suất thiết kế 38 MW tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị