10_year_ANNI

Công ty Cổ phần Đầu tư tòa nhà Công nghệ xanh TIG – HDE

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Công ty Cổ phần Tòa nhà Công nghệ xanh TIG – HDE là pháp nhân đại diện/tham gia liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án Bất động sản do TIG cùng các đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết tổ chức thực hiện

TÊN TIẾNG ANH:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019TIG – HDE Investment Green Tech Tower Corporation

TÊN VIẾT TẮT:

TIG – HDE GREEN TECH TOWER

TRỤ SỞ:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Phòng 404, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 TEL:  024. 2139989

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD:

0103671296 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/3/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 27/11/2018.

VỐN ĐIỀU LỆ:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA TIG TẠI CÔNG TY:

44% vốn điều lệ.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:

Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá, bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; kinh doanh vật liệu xây dựng,…