10_year_ANNI

Ngày 8/10/2010: TIG được cấp phép niêm yết cổ phiếu tại HNX và chính thức chào sàn

Bắn Cá Đổi Thẻ 201915 triệu cổ phiếu trên HNX với mã chứng khoán TIG theo Quyết định chấp thuận niêm yết số 695/QĐ/SGDCKHN ngày 29/9/2010. Trước đó, ngày 29/9/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng đã cấp Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán số 235/2010/GCNCP-TTLK cho cổ phiếu TIG. Kể từ ngày 30/9/2010, các cổ đông công ty sẽ chính thức thực hiện lưu ký chứng khoán để giao dịch cổ phiếu TIG trên HNX. Theo kế hoạch, TIG sẽ chính thức chào sàn HNX vào ngày 8/10/2010, nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

 

Dowload: Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán

Dowload: Quyết định chấp thuận niêm yết