10_year_ANNI

Ngày 24/09/2010: Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

Nội dụng : Xem tại đây