10_year_ANNI

Đội ngũ nhân sự

Hội đồng quản trị

01ALong
Ông NGUYỄN PHÚC LONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Phúc Long - Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Học viện Tài chính Kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Preston University (Hoa Kỳ). Ông có thâm niên hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, bất động sản và truyền thông. Ông sáng lập, gây dựng và phát triển ThangLong Invest Group cũng như một số tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác như Công ty Chứng khoán VICS, Thời báo Chứng khoán Việt Nam, HDE Holdings, Hyundai VN CO.LTD,…

Ông hiện đang đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo tại các tổ chức như:
Phó Chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ xúc tiến thương mại Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó chủ tịch HĐBT Thời báo Chứng khoán Việt Nam; Chủ tịch HĐQT một số các doanh nghiệp….

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

13.855.981 cổ phần chiếm 16,774 % tổng vốn điều lệ.


 

 02Chau
Ông Lê Văn Châu
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Thành viên Hội đồng quản trị độc lâp)

Ông Lê Văn Châu - Tiến sỹ khoa học. Ông nguyên là Giám đốc điều hành tại Ngân hàng Thế giới ở Hoa Kỳ, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nguyên Chủ tịch UBCK Nhà nước, nguyên cố vấn về kinh tế đối ngoại và thị trường tài chính của Thủ tướng Chính phủ.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB). Ông là một trong những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có uy tín trong lĩnh vực kinh tế – tài chính – ngân hàng – chứng khoán.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Bắn Cá Đổi Thẻ 20190 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.


 

 03AHAI
Ông HỒ NGỌC HẢI
Quyền Tổng Giám Đốc

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Ông Hồ Ngọc Hải – Kỹ sư xây dựng, Ông có 18 năm công tác tại nhiều vị trí quan trọng khác nhau như Kỹ sư trưởng công trình Công ty Cổ phần Tài nguyên Khoáng sản và BĐS Thăng Long, Giám đốc phụ trách dự án Công ty Cổ phần Tài nguyên khoáng sản và BĐS Thăng Long, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư HDE Holdings…

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Quyền Tổng Giám Đốc

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019148 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.


 

 04AViet
Ông NGUYỄN VIẾT VIỆT
Thành viên Hội đồng quản trị
(Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Ông Nguyễn Viết Việt có thâm niên hơn 10 năm trong hoạt động báo chí với các vị trí thư ký tòa soạn.

Ông hiện đang giữ chức vụ:

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Phó Tổng Biên tập báo Thời báo Chứng khoán Việt Nam và là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.


 

 05CTHANH
Bà ĐÀO THỊ THANH
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Đào Thị Thanh – tốt nghiệp thạc sĩ Học viện tài chính chuyên ngành tài chính. Bà Thanh là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán và đã từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Phó trưởng phòng kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 208, Phó Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

0 cổ phần chiếm 0.0 % tổng vốn điều lệ.

 Ban kiểm soát

13COANHBà NGUYỄN THỊ KIM OANH

Trưởng ban Ban kiểm soát

Cử nhân kế toán, Bà có thâm niêm 14 năm làm việc tại các vị trí kế toán, mua hàng… tại nhiều công ty khác nhau.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần chiếm 0,00 % tổng vốn điều lệ.

Được ĐHĐCĐ bầu làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.

13ATHANGÔng TRẦN XUÂN ĐẠI THẮNG

Thành viên Ban kiểm soát

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Ông có thâm niên gần 20 năm hoạt động với các vị trí Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Thành viên Hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp.

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:224.306 cổ phần chiếm 0,27% tổng vốn điều lệ.

Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.

 14CHABà HỒ THỊ THU HÀ

Thành viên Ban kiểm soát

Cử nhân khoa học

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 149 cổ phần chiếm 0,00 % tổng vốn điều lệ.

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên n g à y 25/04/2013. Tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 ngày 26/04/2016.

Ban kiểm soát (BKS) của Tập đoàn do ĐHĐCĐ bầu. Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty bao gồm ba thành viên, trong đó cả 3 thành viên đều là thành viên độc lập, mỗi thành viên được bầu với nhiệm kỳ là 05 năm. Trách nhiệm chính của BKS là kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Tập đoàn.

 

 Ban kiểm soát (BKS) của Tập đoàn do ĐHĐCĐ bầu. Ban Kiểm soát hiện tại của Công ty bao gồm ba thành viên, trong đó cả 3 thành viên đều là thành viên độc lập, mỗi thành viên được bầu với nhiệm kỳ là 05 năm.
Trách nhiệm chính của BKS là kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Tập đoàn.

 

Bắn Cá Đổi Thẻ 2019Ban điều hành

07ALong
Ông NGUYỄN PHÚC LONG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Nội dung chi tiết xem tại – Mục Hội đồng quản trị


 

 08CQuan
Ông NGUYỄN MINH QUÂN
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Quân là Kiến trúc sư, tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và QLDA. Ông từng làm tại Viện thiết kế (Bộ thương mại), TCT XD Hà Nội, CTCP Bất động sản Sông Đà, CTCP Kiến trúc đô thị Việt Nam.


 

09CTHANH
Bà ĐÀO THỊ THANH
Phó tổng giám đốc
Giám đốc Tài chính

Nội dung chi tiết xem tại – Mục Hội đồng quản trị


 

 10CPhong
Bà PHẠM CÔNG PHONG
Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Công Phong là cử nhân Kinh tế và Cử nhân ngoại ngữ. Bà Phong có kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư dự án, hành chính, nhân sự. Đã từng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội số 68 (Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội), Xí nghiệp khảo sát và đầu tư xây dựng (Công ty Khảo sát và Xây dựng – Bộ Xây dựng)


 

12CTram
Bà VŨ HUYỀN TRÂM
Kế toán trưởng

Bà Vũ Huyền Trâm là Thạc sỹ Kinh tế trường Học viện Tài chính. Bà Trâm có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bà từng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam. Hiện bà đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.