10_year_ANNI

Dự Án Điện Gió Thăng Long Hướng Sơn 1 Và Thăng Long Hướng Sơn 2

CHỦ ĐẦU TƯ:

TIG

ĐỊA ĐIỂM:

xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

CÔNG SUẤT:

80 MW

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

Gần 4.000 tỷ đồng.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN:

Hiện dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương thỏa thuận, bố trí địa điểm đề xuất Bộ Công Thương đưa vào Quy hoạch điện gió Quốc Gia, các cơ quan chức năng đã thẩm định hồ sơ, đang hoàn thành các thủ tục để đệ trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch. Đã thi công hoàn thành cột đo gió và triển khai đo gió được 08 tháng với lưu lượng gió đảm bảo đủ điều kiện bổ sung quy hoạch và tính khả thi đầu tư có hiệu quả cao.